Här hittar ni pågående projekt i Norrtälje kommun

Projekt

Praktikplats

För många är praktik ett första steg in i arbetslivet. Det ger färska referenser och erfarenhet som kan vara avgörande för en anställning. Det kan vara Norrtälje kommuns ungdomar i åldersgruppen mellan 16-25 år, vuxna personer som befinner sig utanför arbetsmarknaden eller en nyanländ som behöver förstärka det svenska språket.

PRAO

Näringslivet behövs i skolan! Förslag finns på att obligatorisk PRAO ska införas för elever i grundskolan fr.o.m. den 1 juli 2018. Alla högstadieelever ska få möjlighet att prova på ett yrke under två veckor och få konkreta erfarenheter av arbetslivet.

Fadderverksamhet

Hur funkar det?
Det svaret vill många nyanlända få. Och det vill kanske även du som vill hjälpa få svar på. En fadder skall fungera som guide i det svenska
samhället. Faddern skall berätta om t.ex. sociala koder och normer samtidigt som man umgås, utbyter kunskap och har kul.

VIDA- Välj inkludering, Delaktighet, Aktivitet Gemensamt med bl.a Täby hitta bostäder till nyanlända

VIDA- Välj inkludering, Delaktighet, Aktivitet.
Gemensamt med bl.a Täby hitta bostäder till nyanlända.

DUA projektet - stöd till unga arbetslösa

DUA projektet - stöd till unga arbetslösa

ABC- Alla barn i Centrum, generell föräldrastödsutbildning

Vill du utbilda dig till gruppledare för att bedriva ABC kurser, som riktar sig till föräldrar som har barn mellan 3-12 år.

Polisens volontärer

Polisens volontärer är personer som på sin fritid hjälper polisen bland annat i det lokala brottsförebyggande arbetet och med att stödja brottsoffer.

En sommar för alla 2018

Alla barn har rätt till en rolig sommar. Trygg i Norrtälje kommun och Idrott utan gränser bjuder in alla barn mellan 6- 15 år att delta i olika roliga gratis aktiviteter under sommarlovet 2018. Ex på aktiviteter som genomförs är Sommarbussen som åker runt till badplatser och andra sommaraktiviteter med våra barn.

Nattvandring

Har du lite tid över för våra ungdomar? Som nattvandrare samarbetar du bland annat med fältsamordnarna, polisen, kyrkan, fritidsgårdarna och Trygg i Norrtälje kommun. Nattvandrare är uppskattade bland våra barn och ungdomar och är viktiga för att skapa en fortsatt trygg och säker miljö i vår kommun.

Roslagsblomman

En ideell förening som stödjer barn och ungdomar i Norrtälje kommun. Alla barn ska ha möjlighet att följa med på läger och skolutflykter och få göra något meningsfullt på sin fritid.