Kontakt

RoslagsBlomman är en ideell förening som stödjer barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer i Norrtälje kommun sedan 2013. Utifrån individens behov görs ekonomiska insatser för att ge de unga en aktiv och meningsfull fritid, från man går i klass 1 till 3:an i gymnasiet betalar Roslagsblomman för terminsvis aktiviteter. Roslagsblomman betalar aldrig ut pengar till familjerna, utan betalar fakturorna för aktiviteterna. Deras insatser leder i sin tur till social gemenskap, bättre hälsa och ett positivare samhällsklimat, till förmån för både individen och kommunen. Roslagsblommans mål är att alla barn/ungdomar i kommunen ska ha samma förutsättningar och möjligheter till att utöva idrott, musik eller andra terminsvis aktiviteter. Vi som grundat RoslagsBlomman är Marie Sandström och Carina Blom. De brinner för sitt arbete, med och för människors och allas lika värde. De är  även utbildade “Verksamhetsledare inom sociala företag”, och bedriver verksamhet inom detta område.”

 

Kontakt: Mari Sandström
Mejl: info@roslagsblomman.se
Telefon: +46 700 460 860
Hemsida