Om en plats för alla

En plats för alla initierades 2016 och är en öppen plattform, en kanal, en paraplyorganisation där alla är välkomna. Syftet är att skapa en plattform för samhället vi lever i samt att förebygga utanförskap. Målet är att genom denna plattform inspirera så många som möjligt att vara en del av att skapa ett bättre och starkare Roslagen i framtiden.

I dag har vi en samhällsutveckling där det kommer krävas ett större engagemang från oss invånare för att få ett välmående och tryggt samhälle. Vi kan inte längre förlita oss på att det kommer hända per automatik via statliga insatser och stöd. Ett välmående Roslagen där vi skapar en plats för alla är viktigt för oss, inte bara som medmänniskor men även som företagare, politiker och tjänstemän. Alla vinner på ett väl fungerande samhälle fritt från utanförskap och klassklyftor.

Vi behöver hitta nya former och vägar för att fortsätta utvecklas. Den här webbplatsen är tänkt att vara en samlingsplats där du kan få en överblick på många av de projekt som pågår i kommunen. Projekt som har i syfte att hjälpa och underlätta för de som inte kommit in eller hamnat utanför vårt samhälle. Projekt där du kan göra skillnad med ditt engagemang. Hittar du inte vad du söker på sidan är du välkommen att höra av dig till någon i styrgruppen nedan.