Goda initiativ

Goda initiativ är en plattform som är dynamisk och öppen för alla. Denna sida är en vägvisare till goda initiativ och projekt i Norrtälje kommun. Till varje projekt finns en kontaktperson du kan kontakta om du är intresserad av att veta mer eller har något initiativ som du tror skulle vara intressant.

Projekt

Till dig som vill hjälpa flyktingar från Ukraina - Ta chansen att få in kompetens i din verksamhet

Har du ett företag? Du som kan och har möjlighet att ta emot människor i flykt från Ukraina klicka vidare här för att få information om hur du kan erbjuda arbete.

Kvällsidrott

Satsningen är en samverkan mellan Norrtälje kommun och lokala idrottsföreningar med målet att få fler ungdomar i rörelse och få en meningsfull fritid. Aktiviteterna är gratis och leds av duktiga, välutbildade ledare från föreningarna och satsningen vill nå även de som vanligtvis inte idrottar.

Magasinet

Magasinet är Norrtäljes mysigaste vardagsrum, ett aktivitetshus och mötesplats för alla mellan 15 och 115 år där rörelse möter kreativitet. Här kan man fika, spela spel och delta i (eller själv vara med och anordna) evenemang.

Norrtälje Naturcentrum

En plats för ALLA i naturen och friluftslivet! Häng med oss ut!
Norrtälje Naturcentrum arbetar med utomhuspedagogik för alla åldrar, naturvård och förvaltning av Färsna gård. Gården är en öppen gård för ALLA dit man kan komma när man vill, samt ut i den omgivande naturen. Norrtälje Naturcentrum är verksamma i hela Norrtälje kom

Roslagsblomman

Roslagsblomman är en ideell förening i Norrtälje kommun som arbetar för att stödja utsatta barn och ungdomar till en aktiv och meningsfull fritid. Roslagsblomman kan stötta genom finansiering av aktiviteter och ska bidra till social gemenskap, bättre hälsa och ett positivare samhällsklimat.

Fritidsbanken

På fritidsbanken kan du kostnadsfritt låna sport- och fritidsutrusning gratis under 14 dagar. Fritidsbanken ligger vid Norrtälje Sportcentrum.

Mitt lov

Mitt lov är ett initiativ för att ge alla barn och unga möjlighet till en meningsfull fritid. Mitt lov fungerar som en knytpunkt för arrangörer, kommunala anläggningar, föreningar och företag. Aktiviteterna inom mitt lov är kostnadsfria och finns på Visit Roslagens hemsida.

Idrott utan gränser (IUG)

Idrott utan gränser arbetar för att alla barn och unga ska få förutsättningar att forma sin egen framtid, detta gör de genom att vara goda förebilder och skapa meningsfulla aktiviteter. Organisation är ett samarbete mellan näringsliv och kommunen.

Pingstkyrkan

Pingstkyrkan i Norrtälje är en församling som är öppen för alla och har särskilt fokus på barnfamiljer och ungdomar.

ABC- Alla barn i Centrum, generell föräldrastödsutbildning

Föräldraskapsstöd. Behöver du någon att prata och bolla med om ditt föräldraskap? Vi erbjuder enskilda samtal och föräldraträffar till dig som förälder eller viktig vuxen kring barn och unga.

Polisens volontärer

Polisens volontärer är personer som på sin fritid hjälper polisen bland annat i det lokala brottsförebyggande arbetet och med att stödja brottsoffer.

Vuxna på byn

Har du lite tid över för våra ungdomar? Som "vuxen på byn" samarbetar du bland annat med fältsamordnarna, polisen, kyrkan, fritidsgårdarna och Trygg i Norrtälje kommun. "Vuxna på byn" är uppskattade bland våra barn och ungdomar och är viktiga för att skapa en fortsatt trygg och säker miljö i vår kommun.

Fältsamordnarna

Fältsamordnarna arbetar för att synas och finnas till som ett bollplank och stöd för alla ungdomar i Norrtälje kommun. De lyssnar, stöttar och vägleder. Fältsamordnarna finns tillgängliga där ungdomarna finns, skolor, fritidsgårdar och utomhus i rörelse.