Polisens volontärer

Polisens volontärer är personer som på sin fritid hjälper polisen bland annat i det lokala brottsförebyggande arbetet och med att stödja brottsoffer.
Om du har fyllt 18 år och är intresserad av att bli volontär kan du kontakta polisen i den region du bor. Efter urval, lämplighetsbedömning och rekryteringsprocess får du en kortare grundutbildning hos polisen.
Som volontär ska du ställa dig bakom en demokratisk värdegrund. Du får också skriva under en överenskommelse där det bland annat framgår att du omfattas av sekretess och tystnadsplikt.

Målet med volontärverksamheten är att polisens och frivilligas gemensamma engagemang ska mötas. Närmare kontakt mellan polis och medborgare i närområdet kan bidra till ett tryggare samhälle med minskad brottslighet.

Exempel på volontärernas uppdrag:
• nattvandringar och andra trygghetssatsningar
• sprida information, till exempel mot langning och hur man skyddar sig mot inbrott
• bistå polisen vid olika arrangemang
• vägleda brottsoffer, till exempel ge råd om hur de kan få hjälp.

Läs mer här

Att vara polisens volontärer innebär att du hjälper polisen att förebygga brott och skapa trygghet i lokalsamhället. Du får utbildning av polisen. Är du intresserad kontakta volontar.stockholm@polisen.se