Polisens volontärer

Polisens volontärer är personer som på sin fritid hjälper polisen bland annat i det lokala brottsförebyggande arbetet och med att stödja brottsoffer.

Att vara polisens volontärer innebär att du hjälper polisen att förebygga brott och skapa trygghet i lokalsamhället. Du får utbildning av polisen. Är du intresserad kontakta volontar.stockholm@polisen.se