Barn föds inte med fördomar

”Barn föds inte med fördomar” är ett projekt som vänder sig till elever i mellanstadiet, åldrarna 9-12 år. Det är inte en manifestation mot något utan för något. För ett Sverige där alla är lika mycket värda och där allas förmågor tas tillvara på bästa sätt.

Norrtälje Kommun har tagit in detta projekt i sin verksamhet på mellanstadiet under 2018. För att kunna genomföra detta har vi fått hjälp från näringslivet i kommunen. Ett blomstrande samhälle välkomnar mångfald och olikheter. Integration handlar inte om att alla ska bli lika. Det handlar om att vi ska lära oss att acceptera, och även uppskatta, att vi är olika. Projektet startas under vårterminen 2018 och kommer sen att fortsätta som en del i undervisningen.

Fadderverksamhet

Hur funkar det? Det svaret vill många nyanlända få. Och det vill kanske även du som vill hjälpa få svar på. En fadder skall fungera som guide i det svenska samhället. Faddern skall berätta om t.ex. sociala koder och normer samtidigt som man umgås, utbyter kunskap och har kul.

Vi tror på att integration sker genom möten mellan nyanlända och etablerade svenskar vilket i det stora sammanhanget förstärker den sociala sammanhållningen utifrån ett ömsesidigt kulturellt utbyte. En enskild person, ett par eller en familj kan ansöka om att bli fadder och skall vara minst 16 år. Du väljer själva om du vill träffa en nyanländ ungdom, vuxen eller familj. Ni träffas ca 1-2 gånger i månaden och pågår så länge båda parter vill.

Intresserad?
Anmäl dig till kontaktcenter@norrtalje.se eller ring 0176-710 00

PRAO

Näringslivet behövs i skolan! Förslag finns på att obligatorisk PRAO ska införas för elever i grundskolan fr.o.m. den 1 juli 2018. Alla högstadieelever ska få möjlighet att prova på ett yrke under två veckor och få konkreta erfarenheter av arbetslivet.

Att göra det på högstadiet kan vara ett stöd inför kommande val av gymnasieutbildning och yrkesval. Att låta unga komma ut i arbetslivet stimulerar entreprenörskap och intresset för företagandet samt ökar motivationen av fortsatta studier i syfte att ge unga en bra start i livet.

Därför är du som företagare viktig så anmäl ditt intresse till kontaktcenter@norrtalje.se eller ring 0176-710 00

Praktikplats

För många är praktik ett första steg in i arbetslivet. Det ger färska referenser och erfarenhet som kan vara avgörande för en anställning. Det kan vara Norrtälje kommuns ungdomar i åldersgruppen mellan 16-25 år, vuxna personer som befinner sig utanför arbetsmarknaden eller en nyanländ som behöver förstärka det svenska språket.

Norrtälje kommuns praktiksamordnare hjälper dig få en praktikant. Du lämnar en intresseanmälan till praktiksamordnaren som sedan matchar din verksamhet med en praktikant. Samordnaren ger även stöd till dig och praktikanten under praktikperioden och genomför uppföljningar. Praktikanten är under praktikperioden försäkrad genom Norrtälje kommun.

Enkelt eller hur?
Nu är det bara att kontakta amr.osman@norrtalje.se eller ringa honom på 0176-716 38.