Barn föds inte med fördomar

”Barn föds inte med fördomar” var ett projekt som vände sig till elever i mellanstadiet, åldrarna 9-12 år. Det var inte en manifestation mot något utan för något. För ett Sverige där alla är lika mycket värda och där allas förmågor tas tillvara på bästa sätt.

Norrtälje Kommun tog in detta projekt i sin verksamhet på mellanstadiet under 2018. För att kunna genomföra detta hjälp från samarbetade näringslivet med kommunen.

Ett blomstrande samhälle välkomnar mångfald och olikheter. Integration handlar inte om att alla ska bli lika. Det handlar om att vi ska lära oss att acceptera, och även uppskatta, att vi är olika. Projektet startas under vårterminen 2018 och kommer sen att fortsätta som en del i undervisningen.

 

Tidigare seminarium

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Vi skapar ett levande Roslagen!

Inspirationsseminarium med temat att göra Roslagen till En plats för alla. Talare: Plexus, Johan Oldenmark.

 

  • Var med och skapa ett vinnande Roslagen! 

Inspirationsseminarium där målet var att inspirera till hur du kan vara med och skapa ett bättre och starkare Roslagen i framtiden.

Deltagare och talare: Lydia Capolicchio (moderator), Johan Oljeqvist (Fryshuset), Pär Johansson (Glada Huddik), Ingvar Nilsson (Nationalekonom), Golnaz Hashemzadeh (Inkludera Invest).

 

  • Inspirationsseminarium En plats för alla. 

Deltagare och talare: Jonas Berg, Företagare och eldsjäl och Nour El Refai, Föreläsare och komiker.

 

  • Så här ligger det till!

Ali Rashidi, avdelningschef integration & arbetsmarknad, berättade om hur det står till i kommunen med den sociala verksamheten. Det presenterades tre konkreta projekt där du enkelt kunde göra stor skillnad för främst ungdomars framtid i yrkeslivet.

 

  • Workshop.

Workshop med representanter från näringsliv, föreningsliv, kommun, samfund samt andra samhällsfunktioner. Workshop med vision att forma en gemensam målbild för En plats för alla.