ABC- Alla barn i Centrum, generell föräldrastödsutbildning

Föräldraskapsstöd. Behöver du någon att prata och bolla med om ditt föräldraskap? Vi erbjuder enskilda samtal och föräldraträffar till dig
som förälder eller viktig vuxen kring barn och unga.

För mer information om våra föräldraträffar: Föräldrastöd Norrtälje kommun (norrtalje.se).

Kontakt: Eva Paulsen

Mejl: eva.paulsen@norrtalje.se

Telefon: 0176 – 28 42 18, +46 73 962 39 52

 

Kontakt: Eva Elelid

Mejl: eva.elelid@norrtalje.se

Telefon: +46 70 515 48 61

 

Kontakt: Hinda Ali Hassan

Mejl: hinda.ali-hassan@norrtalje.se

Telefon: + 46 73 962 31 07

Hemsida