ABC- Alla barn i Centrum, generell föräldrastödsutbildning

Vill du utbilda dig till gruppledare för att bedriva ABC kurser, som riktar sig till föräldrar som har barn mellan 3-12 år.

Är du intresserad kontakta ABC föräldrastöds ansvarig Eva Paulsen eva.paulsen@norrtalje.se 0176- 284218