Samhällsutvecklingen idag kommer kräva ett större engagemang.

Alla vinner på ett väl fungerande samhälle fritt från utanförskap.

Du är viktig för Norrtäljes framtid.

Utforska

En plats för alla

Idag har vi en samhällsutveckling där det kommer krävas ett större engagemang från oss invånare för att få ett välmående och tryggt samhälle. Vi kan inte längre förlita oss på att det kommer hända per automatik via statliga insatser och stöd. Ett välmående Roslagen där vi skapar en plats för alla är viktigt för oss, inte bara som medmänniskor men även som företagare, politiker och tjänstemän. Alla vinner på ett väl fungerande samhälle fritt från utanförskap och klassklyftor.

Vi behöver hitta nya former och vägar för att fortsätta utvecklas. Den här webbplatsen är tänkt att vara en samlingsplats där du kan få en överblick på många av de projekt som pågår i kommunen. Projekt som har i syfte att hjälpa och underlätta för de som inte kommit in eller hamnat utanför vårt samhälle. Projekt där du kan göra skillnad med ditt engagemang.

Barn föds inte med fördomar

”Barn föds inte med fördomar” är ett projekt som vänder sig till elever i mellanstadiet, åldrarna 9-12 år. Det är inte en manifestation mot något utan för något.

För ett Sverige där alla är lika mycket värda och där allas förmågor tas tillvara på bästa sätt. Norrtälje Kommun har tagit in detta projekt i sin verksamhet på mellanstadiet under 2018. För att kunna genomföra detta har vi fått hjälp från näringslivet i kommunen. Ett blomstrande samhälle välkomnar mångfald och olikheter. Integration handlar inte om att alla ska bli lika. Det handlar om att vi ska lära oss att acceptera, och även uppskatta, att vi är olika.

Projektet startas under vårterminen 2018 och kommer sen att fortsätta som en del i undervisningen.

Pågående projekt

Här har vi samlat de projekt som vi har vetskap om.

Klicka på knappen och känn dig stolt över hur många projekt som pågår i Norrtälje kommun.
Snart kanske du syns här…

Läs mer om våra pågående projekt

Vanliga frågor

Vad kan jag göra och hur? 

Om jag vill hjälpa, hur gör jag?
Vart vänder jag mig? Hur gör jag som privatperson eller arbetsgivare?

Klicka på knappen och se om du hittar ett svar. Annars får du maila oss så ska vi försöka hjälpa dig.

Läs våra FAQ

Vi som tror på roslagen

partner logopartner logopartner logopartner logopartner logopartner logopartner logo

Kontakta oss